SPOLU NA CESTĚ K BUDOUCNOSTI

Nanosun | Solar inverters | Solar panels

Poprvé jsem fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny ze slunce zaregistroval v roce 2007. Tehdy mi došlo, jak zlomovou technologii člověk začal používat pro výrobu tolik potřebné elektrické energie. Pomyslel jsem si, jaké je to požehnání, že Pán Bůh člověku dal moudrost a umožnil využít Slunce jako zdroje energie k výrobě elektřiny. Téhož zdroje, kterému vděčíme za teplo a světlo na povrchu Země. Bylo mi jasné, že fotovoltaika je obor nesmírného potenciálu - nutnou a světlou budoucností energetiky.

Vzpomněl jsem si na solární kalkulačku z roku 1983 od společnosti Sharp. Zrodila se vize: proč by nemohl být každý spotřebič, automobil, budova, komunita, město nebo celý stát energeticky soběstačný jako kalkulačka Sharp? Bylo mi jasné, že je to možné! Řešením je slunce, využití solárních panelů a nových možností uložení elektrické energie.

Od toho dne jsem se zapojil do energetické revoluce. Čistá energetika je příležitostí pro vznik nové, nezávislé, decentralizované, dlouhodobě udržitelné a předvídatelné ekonomiky na lokální úrovni s globálním působením. Všechny obory mohou profitovat z moderních technologií výroby a úschovy energie z obnovitelných zdrojů. Jsem přesvědčený, že zelenou energii lze zajistit ze 100 % pro každý spotřebič, dopravní prostředek, objekt, město, stát… Tyto technologie zajistí lepší kontrolu nad vývojem ceny energií, brzy i nad cenou za dopravu.

Čistá energetika je příležitostí pro vznik nové, nezávislé, decentralizované, dlouhodobě udržitelné a předvídatelné ekonomiky na lokální úrovni s globálním působením.

Již řadu let existují sofistikovaná a komplexní řešení pro výrobu a uchování elektřiny či tepla ze slunce, větru a vody. Nyní jsou taková řešení v kurzu a náklady na technologie ročně klesají o desítky procent. V roce 2019 se ve světě instalovalo více než 120 GW solárních elektráren. Na jaře roku 2020 bylo v Německu pokryto 45 % spotřeby elektřiny obnovitelnými zdroji. Zvládneme to ze 100%? Pojďme společně zajistit lepší, zelenější a čistější prostředí, ve kterém dnes žijeme a kde budou žít další generace po nás! Slunce svítí zdarma. Slunce je řešení!

Společnost nanosun s.r.o. jsem založil v roce 2013. V dubnu 2019 vznikla německá firma nanosun GmbH. Téměř 12 let zkušeností v oboru fotovoltaiky mi dalo jistotu, že má práce je i mým posláním. Díky výborným lidem v našem týmu mohu tyto zkušenosti předávat dále a společně můžeme zákazníkovi nabídnout kvalitní služby a osvědčené produkty spolehlivě a s pokorou.

Jsme Vám k službám.

Karel Pařenica, ředitel Nanosun s.r.o.