Solární výkon v ČR brzy dosáhne 5 tisíců megawattů

Zájem o solární elektrárny je v České republice stále velmi vysoký. Podle údajů ministerstva životního prostředí tu spotřeba elektřiny, získané ze zdrojů postavených s přispěním státních dotací, dosahuje k 1.1.2024 hodnot, které by zcela pokryly spotřebu 275 000 domácností. Solární elektrárny na střeše rodinného domu přináší průměrnou úsporu 32 tisíc korun ročně. To dělá průměrný měsíční plat. I z tohoto důvodu jsou dotační balíčky stále navyšovány. Podle statistik ministerstva díky novým projektům, spolu s již existujícími fotovoltaikami postavenými v minulých 17 letech, můžeme mít v Česku ještě před rokem 2025 téměř 5 tisíc megawattů solárního výkonu.

Není ale nač čekat. Finance z prodeje emisních povolenek, ze kterých většina dotací na dekarbonizaci plyne, je nutné vyčerpat do roku 2030. Jaká bude další evropská strategie v tomto směru zatím není jisté. Je tedy ideální doba na realizaci projektů v oblasti solárních technologií.

Společnost nanosun se snaží solární energii co nejvíc přiblížit lidem a pomoci tak zajistit čisté životní prostředí pro všechny. Snažíme se o to pomocí velmi příznivých cen i špičkového servisu našim odběratelům, přinášením horkých novinek v oblasti solárních technologiích a také jejich představováním široké veřejnosti na řadě akcí. Už 15.února se na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo Praha, můžete seznámit s unikátní solární elektrárnou Smartflower, která nepotřebuje střechu a stačí jí malé místo třeba na vaší zahradě. Navštivte nás stánek č.416 v Hale 4. Těšíme se na vás!