Solár k vašim službám - Sermatec & Soluna

Nanosun | Solar inverters | Solar panels

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zažívá v současnosti obrovský rozmach. Důsledky pandemie i energetické krize nás vedou k úvahám, jak si udržet, nebo dokonce navýšit stávající energetický komfort. Za takové navýšení můžeme považovat dosažení alespoň částečné energetické soběstačnosti a nezávislosti na externím dodavateli elektrické energie. Přečtěte si, jak na to a kolik můžete přechodem ušetřit. Pokud nebydlíte na „větrné hůrce“ nebo ve starém mlýně, bude pro vás z celého mixu obnovitelných zdrojů zřejmě jedinou přijatelnou alternativou energie solární (sluneční). Mnohdy panuje laická představa, že postačí instalace několika solárních panelů a můžete se bez obav „odstřihnout“ z běžné elektrické distribuční sítě. Nežijeme ovšem v podnebí se stálým slunečným svitem a zejména v zimním období se běžně stává, že fotovoltaický systém nedodá energii prakticky žádnou. I ve slunečných letních měsících bývá produkce solární energie velmi proměnlivá (přinejmenším ve dne a v noci).

Nejde o nic neřešitelného. Přebytky nespotřebované energie musíte vhodně akumulovat. Solární panely proto jednoduše doplníte kombinací měniče a bateriového systému.

Jaký měnič zvolit?

Obecně platí, že měnič je zařízení, které mění vlastnosti a parametry vstupního signálu na odlišné vlastnosti výstupního signálu. Měnič, který potřebujete, se nazývá střídač. Stejnosměrný elektrický proud ze solárních panelů přeměňuje na proud střídavý se stejnými parametry, jaké jsou v běžné elektrické distribuční síti. Střídače rozlišujeme podle několika významných provozních parametrů a vlastností:

 • Off-grid/On-grid – střídač umožňuje pouze ostrovní provoz (tj. bez připojení k distribuční síti), nebo je naopak schopen pouze provozu se sítí.
 • Hybridní – tento typ střídače zvládne dva režimy: s připojením k distribuční síti i tzv. backup režim. Kvalitní hybridní střídač potom automaticky řídí, z jakých zdrojů čerpá nebo převádí elektrickou energii: z fotovoltaických panelů, z baterií nebo z distribuční sítě. Měnič prioritně odebírá elektřinu z vlastních zdrojů.
 • Symetrický – střídač napájí všechny 3 fáze domácího rozvodu stejnoměrně, tedy bez ohledu na jejich aktuální zatížení. Dochází tedy k tomu, že do některé fáze je dodáván proud ze sítě, zatímco v jiné fázi je výkon fotovoltaiky nevyužit.
 • Asymetrický – střídač dodává do každé fáze elektrický výkon nerovnoměrně, čímž zvyšuje efektivitu systému a vlastní spotřebu. Využívá tak plného potenciálu instalovaných fotovoltaických panelů.

Abyste využili svůj fotovoltaický systém skutečně efektivně a dosáhli největších úspor, jednoznačně zvolte hybridní asymetrický střídač s dostatečným výkonem.

Střídač SERMATEC SMT-10K-TL-TH

Jak určit potřebný výkon střídače? Spočítejte nejprve průměrnou denní spotřebu všech vašich instalovaných elektrických spotřebičů. U průměrné 4členné domácnosti s úspornými spotřebiči (třídy A+ a A++) a úsporným osvětlením odhadujeme průměrnou denní spotřebu 5,5 kW/h. Údaj vynásobíme počtem dní požadované akumulace a součin vydělíme účinností měniče, který by se měl co nejvíce blížit 100 %.

My jsme zvolili jako ideální střídač SERMATEC SMT-10K-TL-TH, který se může pyšnit max. účinností mimořádných 97,6 %. Výstupní výkon střídače je 10 kW (po omezenou dobu je schopen dodávat ve špičce výkon až 15 kW). 10kW instalovaného výkonu je současně limit pro čerpání státních dotací, s tímto střídačem můžete příslušné dotace bez obav čerpat.

Vysoká účinnost není jedinou předností tohoto střídače. Kromě moderního designu nabízí:

 • bleskurychlé přepnutí do ostrovního režimu (méně než 10 ms),
 • velmi nízkou vlastní spotřebu,
 • plný výkon v backup režimu,
 • Wi-Fi monitoring,
 • velmi tichý chod (< 30 dB) – můžete jej tedy nainstalovat i mimo technické místnosti,
 • předpokládanou životnost min. 25 let a
 • pětiletou záruku s možností prodloužení na 10 let.

Konfigurace je plně flexibilní, takže se pružně přizpůsobuje nejvhodnějším podmínkám provozu, a to včetně možnosti dobíjení ze sítě. Toto je výhodné nejen pro solární systémy, ale i pro uživatele vícetarifních odběrů, kdy je možno baterie dobít na plnou kapacitu za nízký tarif a následně ho čerpat v době tarifu vysokého.

Baterie Soluna

Samozřejmě existuje mnoho způsobů akumulace elektrické energie (stlačený vzduch, superkondenzátory, palivové články ad.), v podmínkách rodinných domů jich však reálně nevyužijete. Nejjednodušší a v současné době nejdostupnější řešení představují baterie. Výrazně redukují přetoky do sítě, a tak zásadně zlepšují ekonomiku provozu celého fotovoltaického systému.

Jako ideálního partnera pro střídač SERMATEC SMT-10K-TL-TH jsme** zvolili lithiovou baterii SOLUNA 12K. Pyšní se kapacitou téměř 12 kWh, v námi zamýšleném systému tedy dokáže zásobovat domácnost energií po celé dva dny. Při instalaci baterie nezapomeňte, že musíte místnost s akumulátory odvětrávat a zajistit dostatečný průtok větracího vzduchu.

Kombo Sermatec & Soluna

Třífázový hybridní střídač Sermatec zajišťuje efektivní přeměnu stejnosměrného proudu ze solárních panelů na proud střídavý o standardním napětí použitelný v domácnostech. Teprve ale jeho propojením s nemodernějšími lithiovými bateriemi Soluna získá uživatel úplně jiné možnosti využití, a to v mnoha ohledech.

Sestava totiž nezajišťuje jen běžné využití solární energie.  Zajišťuje totiž i energetickou soběstačnost v době výpadku distribuční sítě. To znamená, že při výpadku se během okamžiku přepne funkce zařízení na tzv. ostrovní systém, kdy je spotřeba napájena z bateriového systému.

Jedná se o systém s asymetrickou distribucí energie, tedy podle skutečné spotřeby v jednotlivých fázích. Ekonomická návratnost celé sestavy je především limitována využitím energie – asymetrický režim je pro ekonomiku provozu zcela zásadní.

Systém v této konfiguraci je vhodný zejména pro rodinné domy, jejichž uživatelé si přejí docílit nejen ekonomické a ekologické úspory v době rostoucích cen energie, ale zejména energetické soběstačnosti při výpadku distribuční sítě. Reálně můžete dosáhnout využitelnosti okolo 70 % vyrobené energie, v letních měsících se můžete dostat až na fantastických 95 % poklesu nákupu elektřiny z distribuční sítě.

Ozvěte se nám už dnes a celý komplet může být u vás během několika dnů. A pokud byste měli zájem o jinou sestavu měniče a bateriového systému, rádi se s vámi dohodneme na individuální konfiguraci přesně podle vašich představ.