PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ ŠETŘÍ PENÍZE

Nanosun | Solar inverters | Solar panels

V profesním i soukromém životě je rozumné investovat do produktů, které jsou navrženy tak, aby nám pomáhaly šetřit čas a peníze, vytvářet pohodlnější podmínky nebo, jako v případě fotovoltaických systémů, vyrábět udržitelnou zelenou elektřinu a zvýšit finanční profit. Rozhodnutí o takové investici však až příliš často není doprovázeno úvahou o nutnosti pravidelné údržby takového produktu. Pokud si například koupíte sekačku na trávu, protože chcete sekat svůj trávník rychleji a pohodlněji, také vám v průběhu doby vzniknou dodatečné náklady na benzín nebo elektřinu, olej či menší opravy.

Na povrchu každého venku umístěného objektu se časem hromadí nečistoty vlivem okolního prostředí a totéž platí i pro solární elektrárny. Po vyčištění modulů od směsi plynů, vodních par a příměsí, které vychází větracími otvory ve střechách, se provozovatelé mohou těšit ze zvýšení výkonu své FVE v mnoha případech až o 30 i více procent. Někteří na základě této zkušenosti posléze neváhají své solární střechy nechat vyčistit za rok i třikrát, protože se přesvědčili, že takového nárůstu účinnosti nelze skrze samočistící vlastnosti fotovoltaických modulů dosáhnout.

Po vyčištění modulů od směsi plynů, vodních par a příměsí, které vychází větracími otvory ve střechách, se provozovatelé mohou těšit ze zvýšení výkonu své FVE v mnoha případech až o 30 i více procent.

Jinak je to u provozovatelů vlastnících nebo provozujících pozemní solární elektrárny nacházející se v poměrně čistém prostředí. Jeden nebo dva roky jejich vlastního monitoringu nemusí signalizovat žádné znečištění FVE. V průběhu doby tento stav může měnit mnoho různých faktorů, které způsobují různé úrovně a typy znečištění. V zimě se jedná o soli, nečistoty a mastnoty, v létě pak pyl, květy a prach zvířené vlivem pohybu dopravních prostředků nebo větru. Záleží také na druhu použitých panelů, jejich sklonu a umístění. Je důležité vědět, že na solárních površích dochází v důsledku usazování nečistot k chemickým reakcím. Usazeniny jsou agresivní a rychle vytváří zakalený povrch modulu, hromadí se přímo na hranách a v rozích kolem rámů, přičemž film nečistot migruje zdola nahoru, a intenzita znečištění se postupně dále zvyšuje. I malé znečištění usnadňuje ukládání dalších usazenin a má za následek pozdější zapnutí systému v ranních hodinách a pozdější vypnutí večer. To je patrné zejména v chladných a ponurých zimních měsících, kdy již není optimální sluneční světlo. Jsou-li části solárních článků znečištěny, snižuje se výnos celého modulu, protože tato část se v obvodu chová jako odpor. Kvůli sériovému propojení, ve kterém jsou připojeny tzv. stringy, určuje nejslabší modul celkový výkon.

Proto je důležité, aby v pravidelných intervalech zasáhl do procesu déšť nebo sníh, které by nečistoty vypláchl, jsou-li k tomu použité panely určeny. Pokud dostatečné množství srážek nebo vrstvy sněhu nepřichází, je nanejvýš vhodné zajistit si odborné ruční případně robotické vyčištění solární plochy. V rámci monitoringu měřitelný efekt čištění přetrvává až dva měsíce.

Za poslední dva roky přizpůsobilo mnoho výrobců solárních modulů své záruční podmínky. Jako příklad může posloužit následující citace: „Pokud dojde k poškození fotovoltaických modulů v důsledku neodborné manipulace nebo neodstraněného znečištění, dojde ke ztrátě nároku na záruku.“ (Zdroj: Sonnenenergie, 3/2015). Proto už mnozí z provozovatelů fotovoltaických elektráren, počítají ve svých investičních plánech s každoroční poměrnou částkou na údržbu a čištění FVE. Provozovatel samozřejmě odpovídá za bezpečný provoz svých fotovoltaických zařízení, a proto je pravidelná údržba povrchu FVE je velmi důležitá, jelikož v případech škody vzniklé zanedbáním údržby neexistuje pojistné plnění.

Na fotografiích níže můžete vidět fotovoltaickou elektrárnu před a po čištění robotem: