Nový energetický zákon zvýšil poptávku po obnovitelných zdrojích

Nanosun | Solar inverters | Solar panels

Novela energetického zákona, (zákon č.19/2023 Sb.), která vstoupila v platnost 24.1. 2023, přinesla řadu novinek, které usnadňují výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

Téměř okamžitě to znamenalo další zvýšení zájmu o fotovoltaické systémy. Například Ministerstvo obchodu a průmyslu muselo prodloužit termíny podání podkladů pro čerpání dotací ve výzvě „Podpora fotovoltaických systémů“ kvůli problému s velkým náporem žadatelů.

Letos se tak očekává opět rekordní zájem o obnovitelné zdroje.

Co nejdůležitějšího tedy novela přezdívaná LEX OZE I. přinesla?

  • FTV do 50 kW bez licence od Energetického úřadu. Dosud bylo bez licence možné provozovat jen FTV do 10 kW.

  • FTV do 50 kW bez stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Novela totiž přinesla i změnu stavebního zákona. Pokud instalace FTV nezasáhne do nosných konstrukcí a nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení EIA nebo nejde o stavbu která je kulturní památkou, na stavební úřad investor nemusí.

  • Instalace FTV o výkonu nad 1 MW jsou nově zařazeny mezi stavby veřejného zájmu. Očekává se u nich tedy výrazně jednodušší územní řízení.

Již v tomto roce se tak očekává zvýšení už tak vysokého zájmu o instalace. Je to podpořeno i faktem, že nové dotační období 2021 - 2027 EU ,(EU plánuje dotační tituly vždy v šestiletém cyklu), se vyznačuje rekordním množstvím plánovaných finančních prostředků na podporu FTV. Plánovány jsou pro širokou řadu žadatelů od malých domácností až po velké firmy.

V ČR lze dotace na fotovoltaiku získat v řadě programů.

V roce 2023 je to pro domácnosti Nová zelená úsporám. Nově ji lze čerpat i na FTV umístěné nejen na střeše a fasádě domu, ale i na garáži, pergole, parkovacím stání a podobně. Výše dotace se zvyšuje s výkonem nové elektrárny.

Pro firmy je pak určen program z Národního plánu obnovy. Oproti Zelené úsporám je podporována pouze FTV na střechách budov. Lze ji ale čerpat na výkon od 100 kWp do 1 MWp.

V roce 2022 bylo státem schváleno 4897 žádostí o dotace na nové obnovitelné zdroje za 9,2 mld. Kč. Celkový instalovaný výkon byl 345 tis. kWp. Letos se čeká ještě výraznější nárůst.