PODPOROVANÉ PROJEKTY

Nehemia nadační fond

Nehemii podporujeme už několik let. Jak jednorázově na konkrétní projekty, které nás osloví, tak i pravidelně. Měsíčně tedy podporujeme misionáře - manžele Bednářovi, kteří se věnují duchovní i praktické péči potřebným lidem v místní církvi i mimo ní a to v Daruvaru (Chorvatsko), dále slečnu Ivanu, která prostřednictvím výuky angličtiny může fungovat i jako humanitární pracovník v kooperaci se zdejší organizací ve Střední Asii-konkrétní stát nemůžeme zmiňovat a v neposlední řadě i slečnu Zuzanu v Tanzanii, která se věnuje masajským dětem v tamním misijním centru s fungující mateřskou školou a základní školou.

Navštivte stránku projektu

Teen Challenge

Naši pravidelnou podporu také dostává organizace Teen Challenge ve Šluknově, která pomáhá lidem závislým na drogách, alkoholu a hazardu. Úspěšný program zaručuje těmto lidem najít smysl, sílu a motivaci vedoucí k trvalé abstinenci, neboť je založený na křesťanských hodnotách.

Navštivte stránku projektu

NAUJAS GYVENIMAS neboli Nový život

Je litevské rehabilitační centrum pro osoby závislé na drogách. Tato organizace se zaměřuje na duchovní i praktickou pomoc. Křesťansky založený program předává víru, lásku a naději, zajišťuje duchovní růst osobnosti každého člena komunity, umožňuje mu objevovat jejich vlastní povolání. Pěstování těchto hodnot je klíčovou podmínkou pro změny v myšlení, cítění i chování, což jim pomáhá začlenit se úspěšně zpět do společnosti.

Navštivte stránku projektu

Spolek Helping dolls

Je spolek, který zprostředkovává pomoc dětem bez rodiny. Nápad, jak propojit módu, panenky a designéry, se rychle uchytil a dal tak prostor podpořit mnoho dětí prostřednictvím jedinečně oblečených panenek. Jejich následnou dražbou tak získávají prostředky právě pro tyto děti v nouzi.

Navštivte stránku projektu

Domácí hospic Křídla

Nemalou částku také nanosun věnoval domácímu hospicu k zajištění jeho chodu v této nelehké době. Cílem domácího hospice Křídla je podpora důstojného doprovázení umírajících osob v domácím prostředí v okruhu svých blízkých, kteří mají možnost smíření se s odchodem milované osoby. Hospic usiluje o partnerský přístup, nechce pacientům život prodlužovat, ale ani zkracovat, chce snížit jejich utrpení.

Navštivte stránku projektu

Apoštolská církev Hosana Varnsdorf

Pravidelně přispíváme církvi na její chod, na misijní projekty, na duchovní činnost. Je to společenství obyčejných lidí, kteří věří v neobyčejného Boha. Jedním z jejich cílů je o tomto Bohu srozumitelným způsobem mluvit.

Navštivte stránku projektu