PF 2021

Vážení zákazníci, partneři, přátelé, chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za naši dosavadní spolupráci. Byl to pro mnoho firem a rodin velmi těžký rok, ale pro náš obor fotovoltaiky a firmu Nanosun byl rok 2020 ten nejlepší rok vůbec. Věřím, že je to díky naší výborne spolupráci, ale také díky našemu drahému Otci v nebi, který nám nesmírně požehnal a má plán s Nanosunem a s každým z Vás. Věřím, že nám chce požehnat a my máme být světlem pro svět, chválíce Boha za to, co dobrého pro nás udělal a prostřednictvím Jeho požehnání se rozrůstat a být požehnáním mnoha dalším.

Kéž Vám Pán Bůh žehná a zachovává vás.
Kéž Pán rozzáří svou tvář nad vámi a je k vám milostivý.
Kéž Pán obrátí svou tvář k Vám a dá vám pokoj.
Nechť jste Vy a vaše rodiny zdravé.

V roce 2020 se nám i díky Vám podařilo:

  • prodat 70 MW solárních panelů a střídačů.
  • postavit více než 1 000 kWp a vyčistit více než 1 mil. m2 panelů.
  • dosáhnout obratu zhruba 10 mil. Eur, což je nárůst o více než 60% od roku 2019. Sláva Bohu!
  • vyrůst z 18 na 23 členů týmu.
  • vytvořit nový web a zahájit vývoj nové B2B platformy.
  • stát se oficiálním distributorem společností Sungrow a Longi, Ja solar. Děkujeme vám všem za to, ze jste to umožnili.

Tým nanosun Vám přeje Vše dobré v Roce 2021